Gemeente Uden

Over Gemeente Uden
Gemeente Uden,
Organisatie & bestuur
Bij de gemeente Uden staat al een aantal jaren het klantgericht werken centraal. Klantgericht werken betekent dat de vragen, problemen en wensen van burgers en bedrijven de spil vormen voor onze manier van werken.
Onze organisatiestructuur is er op gericht om slagvaardig te kunnen werken en de onderlinge afstemming tussen verschillende afdelingen te optimaliseren. Hierbij streven we naar één aanspreekpunt voor de burger.

Alle publieksgerichte uitvoerende taken op het gebied van sociale zekerheid, bouw- en woningtoezicht, milieuzaken, maar ook publiekszaken (waaronder reispapieren en vergunningverlening evenementen) zijn daarom binnen de dienst Publiekszaken ondergebracht.

De publiekshal in het gemeentehuis biedt alle ruimte om aan het concept centrale balie invulling te geven. Daarnaast zijn alle op de Udense samenleving gerichte (beleids)ontwikkelingstaken binnen één dienst samengebracht, de dienst Stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Tenslotte zijn alle ondersteunende- en adviesfuncties, binnen de dienst Beheer en ondersteuning ondergebracht. Met deze manier van werken hopen we onze ambitie om een vraaggerichte, dienstverlenende organisatie te zijn, waar te maken.
Foto's
Contactgegevens
Gemeente Uden
Markt 145
5401 EJ Uden