Vereniging Pels en Pluim Kleindieren-manifestatie

Over Vereniging Pels en Pluim Kleindieren-manifestatie
KLEINDIEREN-MANIFESTATIE TE SINT ANTHONIS. Elke eerste zondag van de maand: 1 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec. 2019, enz. De vereniging Pels en Pluim organiseert de maandelijkse Kleindierenmanifestatie (Kl.d.m.) in voormalig manege Urena, nu evenementenhal Bij van Els, (camping 't Buuteland), Noordkant 19a te Sint Anthonis. Deze wordt gehouden van 9.00 tot ca. 11.00 uur. En iedereen mag er met zijn dieren komen (geen honden en katten). Er is daar dan ook een grote verscheidenheid aan kleindieren, zoals konijnen, duiven, kippen, eenden, ganzen, diverse soorten vogels en knaagdieren, welke door ruil, koop, of verkoop van eigenaar kunnen veranderen. Op het gehele buitenterrein van de manege mogen geen dieren verhandeld of uitgestald worden, ook niet vanuit wagens en auto's. De entree bedraagt € 2,- per persoon. Ouders met kinderen betalen voor de kinderen minder, of niets (kleine kinderen). Ook is er de gelegenheid om tijdens de Kl.d.m. een kopje koffie e.d. te nuttigen. En al het pluimvee mag weer komen ! Voor meer informatie bel: 06-29157283.

De afbeelding van de Vrouwe van alle Volkeren mag niet meer op de Kl.d.m. geplaatst worden. De ernst van de toestand in de wereld (de vele aanslagen, vluchtelingenstroom, klimaatverandering, enz, maar ook het in stand houden van de Kl.d.m.) in samenhang met de Vrouwe van alle Volkeren, waar die afbeelding zich dan ook bevindt, bijv. op de Kl.d.m. wordt te weinig begrepen, of wil men niet begrijpen. De bezoekers die graag het prentje met de extra informatie van de Vrouwe van alle Volkeren willen hebben, kunnen dit vragen bij de kassa aan Theo Geene. Van 1945 tot 1959 verscheen Maria 56 keer te Amsterdam als de Vrouwe van alle Volkeren. De Vrouwe van alle Volkeren, de Vrouw bekleed met de zon, heeft de taak om de wereld te redden van de ondergang. Wij (de mensheid) kunnen namelijk de problemen in de wereld niet oplossen zonder de hulp van Gods Geestenwereld (De Heilige Geest). Dat hebben we in het verleden niet gekund, en dat kunnen we in de toekomst ook niet. Dit heeft de geschiedenis ons al talloze keren laten zien. Dit komt omdat wij maar een beperkt zicht op alles hebben. Er is namelijk nog veel meer dan dat, wat wij kunnen waarnemen. Daar komt nog bij dat wij van onze handelingen en uitspraken de gevolgen op de langere termijn (meestal) niet kunnen voorzien. Dit kan Gods Geestenwereld, en dus ook Maria, wel ! Maria heeft in 1917 te Fatima de mensheid al gewaarschuwd voor de Tweede Wereldoorlog. Helaas is er te laat, en te weinig naar gehandeld. Er hadden vele mensenlevens gespaard kunnen worden. Ieder jaar herdenken we de Tweede Wereldoorlog, maar er wordt nooit bij vermeld dat we er in 1917 al voor gewaarschuwd zijn ! Dat Maria een hele belangrijke persoon is, blijkt ook wel uit het feit dat Maria of Miriam 14x met naam, als de Moeder van Jezus Christus, in de Koran voorkomt. Er zijn zelfs meer dan 20 verzen, verdeeld over 5 Soera’s in de Koran, die betrekking hebben op Maria. Daaruit blijkt dat zelfs een wereldgodsdienst als de Islam niet om Maria heen kan ! Maria als de Vrouwe van alle Volkeren, wil er dan ook zijn voor alle volkeren, ook al is men niet Katholiek ! Het is geen kwestie van geloven, maar het weten hoe het geestelijke systeem werkt, volgens vaststaande wetten. Dit staat volledig beschreven in het boek: Omgang met Gods geestenwereld, geschreven door Johannes Greber (390 pag.).
Contactgegevens
Vereniging Pels en Pluim Kleindieren-manifestatie
Noordkant 19a
5845EX Sint Anthonis

Geadopteerd door:
Leden
Bent u lid van deze vereniging? Meld u snel aan en blijf op de hoogte! » Ik ben een lid